Közösségeink

Templomi énekkar: (Bárkányi Gabriella)
Kedd esténként gyűlik össze az énekkar templomunkban karnagyunk vezetésével. Mindig van mire készülni, új énekeket tanulni. Az új tagokat mindig szeretettel várják.

Gitáros énekkar: (Sillye Miklós)
Azokat várják, akik szeretik a templomi gitáros énekeket, mindig lehet csatlakozni, akár énekelni, akár hangszerrel. A fél tízes Szentmisén szolgálnak, próbák a Szentmise előtt.

Szülők hittanja: (plébános)
Szerdánként a kicsik hittanjai alatt jövünk össze 17-18 óráig. Mindig van mit megbeszélni, főleg alapvető hitbeni kérdésekkel foglalkozunk, vagy a liturgiával, ünnepekkel. Praktikus azoknak, akiknek gyermekei hittanra járnak, de másokat is szeretettel látunk.

Felnőtt hittan: (plébános)
Kéthetente este 20 órától jövünk össze, hitbeni kérdésekkel foglalkozunk, próbáljuk mélyebben megérteni az Egyház tanítását, idén erkölcstan a téma. Sokan csak ilyen későn tudnak eljönni. Mindig szívesen látunk érdeklődőket, akár egy-egy alkalomra is.
További információk felnőttek számára

Szent Mónika kör:
Alkalmanként délelőtt tartja összejöveteleit, imacsoport, mely a gyermekekért imádkozik. Édesanyákat várnak szeretettel.

Oltáriszentség társaság: (Kosztolányiné Ézsiás Erika)
Havonta a 24 órás Szentségimádás a célja. A tagok évente elkötelezik magukat arra, hogy minden hónapban a vállalt időpontban részt vesznek a Szentségimádáson, és ezzel lehetővé teszik mások számára is azt, hogy a templomban a kitett Oltáriszentség előtt imádkozhassanak. Új tagokat mindig szeretettel várnak.

Rózsafüzér társulat: (Kosztolányiné Ézsiás Erika)
A tagok vállalják, hogy naponta egy tized rózsafüzért elimádkoznak. Lelki imaközösség, új tagokat mindig szeretettel várnak.

Ifjúsági hittan:
Csütörtök esténként jönnek össze, közös imádságra, beszélgetésre, és hitbeni ismereteik gyarapítására, új tagokat mindig szeretettel várnak.

Ministránsok:
A Szentmiséken vállalnak szolgálatot, időnként ministráns foglalkozáson vesznek részt, minden korosztályt szívesen látunk, már 6 éveseket is.

Szent Tarzíciusz Társaság:
Azok a nagyobb ministránsok, akik több éve elkötelezetten ministrálnak, és vállalják a kisebbek oktatását, segítését, valamint a liturgia szépségén buzgólkodnak.

Hittanos hétvégék: (korcsoportonként van felelős)
Minden hittancsoporttal tavasszal és ősszel eltöltünk egy közös hétvégét péntek estétől vasárnap délig. Főleg a Börzsönybe járunk. A hétvége alkalmas a közös beszélgetésre, játékra, imádságra, egymás jobb megismerésére.

Családos lelki hétvégék: (Magyarkuti József)
Tavasszal és ősszel szervezünk ilyen hétvégét Péliföldszentkereszten. Itt lehetőség van arra, hogy olyan családok eljöhessenek, akik kisgyermekeik miatt nehezen mozdulnak ki. A gyerekeknek külön programokat is szervezünk, eközben a felnőtteknek lehetőségük van komolyabb beszélgetésre. Előadókat is szoktunk hívni.
További információk a családos eseményekről

Lelkigyakorlatok: (változó)
Főleg a működő lelkigyakorlatos házak programjaiba kapcsolódunk be, de időnként külön lelkigyakorlatokat is szervezünk.

Nyugdíjaskör: (Kosztolányiné Ézsaiás Erika)
További információk a nyugdíjasok számára

Baba-Mama Kör: (Magyarkuti Judit)
A Baba-Mama Kör évek óta működik plébániánkon, nem csak templomba járó, hanem környéken lakó anyukákkal és óvodába nem járó kisgyerekekkel.
További információ a Baba-Mama körről

Nemzeti Kör
További információk Nemzeti körünkről

Bak-Elit: (Tamási Ferenc, Magyarkuti József)
A Bak-Elit közösség alkalmantként találkozik, plébániánk férfitagjai különböző események kapcsán szerveznek könnyed programokat.

KimeNő:
A plébániánk női társasága különböző események kapcsán szerveznek könnyed programokat.

Plébániai futballcsapat: (Tóth Zoltán)
A futballcsapat a Katolikus Bajnokság III. osztáláyban vesz részt, vasárnaponként játszanak bajnoki mérkőzéseket.

Sok egyéb programunkról folyamatosan olvashat újságunkban, és hirdetőtábláinkon.