Plébániánk

Plébániánk

Templomunk új, de a kegyhely az egyik legrégebbi Fatimai zarándokhely Magyarországon. Története a II. világháborúra nyúlik vissza, ahol Novák József, a későbbi Újtelepi lelkész orosz fogságba kerül, itt fogadalmat tesz, ha hazajut a Fatimai Szűzanya tiszteletét fogja szolgálni. Fogadalmát 1957-ben tudja teljesíteni Újtelepi lelkészként, szobrokat kér Fatimából. A szobrok megérkezése országos víszhangra talál, hiszen a levert forradalom után ez a reményt csillantja fel. Fatima üzenete nem kedvezett az akkori kommunista hatalomnak, hiszen Oroszország megtéréséért kért imát, valamint véres egyházüldözésről jövendölt, ezt a zarándokok pontosan tudták. A kis városszéli kápolna zarándokhellyé vált az egész ország számára. Novák József atya ekkor, 1958-ban templomot épít, amit a hatalom bezárat (át kellett alakítani lakóházzá), majd a lelkészt elhelyezik. A templomépítés gondolata 42 éven keresztül él, és 2000-ben megvalósul. Az elhelyezett lelkész "lelki templomot épít", imamozgalmat alapít, amit elnevez "Közép-európai imatábornak", ennek az egész országot behálózó mozgalomnak nagy szerepe van templomunk felépülésében, egyszerre jelenti az imahátteret, de az adakozókat is.

Építkezés

Soroksár- újtelep 2000-re fejlődésnek indul, terjeszkedik a város, sok fiatal család költözik ide, ami a Plébániatemplom építését is indokolttá teszi. Marosi Gábor építész elkészíti a terveket (egy Fatimai zarándokút ihlette őt), amit a Plébánia elfogad. Az építkezés 2000. május 13-án kezdődik el, és folyamatosan halad 2002. október 13-ig, amikor Dr. Paskai László Bíboros úr felszenteli. A gyors építkezést a Szűzanyának tulajdonítjuk, hiszen nem álltak rendelkezésre az anyagi eszközök. Sokat segítettek: Esztergom-Budapesti Érsekség, egyéni adakozók, Nemzeti Kulturális Alap Minisztériuma és az önkormányzat. Minden Októberi búcsún megvalósult valami: 2000 okt. alapkőletétel, 2001 okt. altemplom megáldása, 2002 okt. templomszentelés, 2003 okt. elhelyeztük a Szűzanya hat és fél méteres aranyozott szobrát a templom 41 méteres tornyán, 2004 okt. elkészült a kopjafás keresztút a templom körül.

A plébánia és zarándokház építése 2015-ben folytatódott az Emberi Erőforrás Minisztériuma támogatásával.

A plébánia és zarándokház építése 2016-ban új lendületet kapott az Emberi Erőforrás Minisztériuma támogatásával.

Közösségépítés

A zarándokhely egyben plébánia is, ahol közösség épül. Kicsi kápolnánk 50-60 főt tudott befogadni, de ez a kis közösség mégis missziós lelkületű volt, ami mára gyümölcsöt hozott. Templomunk összegyűjti a környék családjait, különféle közösségek alakulnak, valamint énekkarok, imacsoportok, Oltáriszentség társaság, stb., amint a kegyszobrok a forradalom után, úgy a templom is a remény jele az ezredfordulón. Helyt adunk kulturális és nemzeti rendezvényeknek is, a környék iskolái és énekkarai itt tartják karácsonyi ünnepségeiket, de vannak koncertek, és működik Nemzeti kör.