Bérmálkozás

Felkészülés

Idén végre megkezdjük a felkészülést, ami az alábbi három területet foglalja magába:

 1. Minél jobban szeretnénk megismerni Jézus tanítását. Erre azért van szükség, hogy tájékozottak legyünk a hit igazságaiban, ne vezethessen félre semmi és senki a mai zűrzavaros világban. Ha helyesen gondolkodunk Istenről, akkor tudunk csak helyesen gondolkodni a világról és saját életünkről. Jézus azért tanított, hogy rátaláljunk Istenre, aki végtelenül szeret, és szeretné megkönnyíteni életünket "jöjjetek hozzám mindnyájan, én megkönnyítlek titeket, az én terhem édes, az én terhem könnyű". Jézus az Egyházban van, az Egyház által cselekszik (szentségekben, liturgiában, tanításban, szentekben, stb.), ezért otthonosan kell mozognunk az Egyház életében is. Tanulgatjuk, hogyan vehetünk részt minél gyümölcsözőbben egyházunk életében.
  A hit ismerete azért is fontos, hogy másokat is Jézus felé vezethessünk. A Szentírásban olvashatjuk: "legyetek készen, hogy bárkinek megfeleljetek, aki hitetekről kérdez".
   
 2. Fontos az, hogy élő kapcsolatunk legyen Istennel. "Az igének ne csupán hallgatói, hanem megvalósítói legyetek" írja a Biblia. Minden tanítás amit megcselekszünk, közelebb visz Istenhez. Ne csak csodálói, hanem követői legyünk Jézusnak. Ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha kapcsolatban vagyunk vele. Imaéletünk mindig megújításra szorul, jó lenne, ha nem csak mi beszélnénk Istenhez, hanem megtanulnánk Öt meghallgatni.
   
 3. Egyre élőbb tagjaivá kell válnunk az Egyháznak. Az Egyház egy különleges közösség, ahol a Szentlélek Jézus köré gyűjt minket, és ahol egymás testvéreivé válhatunk. A keresztény élet nem magányos út, hanem együtt járjuk, segítjük egymást, erősítjük egymást a hitben, reményben, szeretetben. Ha szolgálatot vállalunk az egyházban, akkor Jézust szolgáljuk, és egymást segítjük. Keressük helyünket az Egyházban, ami emberekből épült lelki templom Isten dicsőségére, és ahol mindenkinek van helye. Ezt leginkább úgy tehetjük, ha részt veszünk a közösségi programokon, és megpróbáljuk erőnkhöz mérten kivenni a részünket a különféle feladatokból.

Ha sikerül a fenti három területen előrébb lépni, akkor a Bérmálkozás igazi ünnep lesz, hiszen a Szentlélek megerősít azon az úton, amin járunk.

Ha sikerül a fenti három területen előrébb lépni, akkor rájövünk, hogy mekkora szükségünk van a Szentlélek ajándékaira, amit a Bérmálás Szentségében kapunk.

Ha sikerül a fenti három területen előrébb lépni, akkor megbizonyosodunk arról, hogy Isten valóban szeret, és ezért rábízhatjuk életünket. Elkötelezhetjük magunkat Jézus mellett, és erre az elköteleződésre a Szentlélek tesz pecsétet a Bérmálás szentségében.

Mit tegyünk mindezért?

 • Járjunk el a hittanokra.
 • Vegyünk részt a vasárnapi és ünnepi Szentmiséken.
 • Vegyünk részt a közösségi programokon.
 • Ismerkedjünk a templom egyéb programjaival is (Szentségimádás, hétköznapi Szentmisék, rózsafüzér, stb.)-
 • Keressük a szolgálatvállalás lehetőségeit.
 • Ismerkedjünk szentekkel.
 • Olvassuk a Bibliát.
 • Keress neked való lelki könyveket.
 • Próbálj minél jobban részt venni a felkészülés programjában.

Egyéb feladatok:

 • Gondolkozz azon, kit választanál bérmaszülőnek. Olyan felnőttet válassz, akiben megbízol, akivel szívesen beszélgetsz, és akivel lelki dolgokról is érdemes beszélgetni. Természetesen legyen hívő katolikus. Lehetőleg a plébánia közösség tagjai közül válassz, ha tanácstalan vagy megpróbálok segíteni. (határidő: febr. 25)
 • A Bérmálás alkalmával védőszentet is szokás választani. Erre van bőven időd, de már most érdemes keresgélni. Olyan szentet válassz, akinek az élete vonzó a számodra, vagy olyan dolgokat tett, amit te is szívesen tennél. Fontos, hogy meg tudd fogalmazni azt, hogy miért választottad.

A fenti feladatok lehet hogy hírtelen soknak tűnnek, de ne ijedj meg, ha gondod van bármikor megbeszélhetjük. Nagyon bízom abban, hogy ez alatt a felkészülés alatt, minél többen megbizonyosodunk arról, hogy Jézus valóban ÖRÖMHÍRT hozott, olyan hírt, ami boldoggá tesz, és amit másoknak is érdemes elmondani.

Ne felejtsd el, hogy különbözőek vagyunk, Isten nem hasonlít össze mással, csak önmagaddal, azzal aki lehetnél. Te se mással hasonlítgasd össze magad, inkább segítsd a gyengébbeket, lelkesítsd a lustábbakat. A felkészülés során ne a minimumra törekedj, hanem tedd meg a tőled telhetőt, senki sem vár többet tőled, Isten sem.

Szeretettel: Király Attila plébános

Az aktuális programot a "HIRDETMÉNYEK" menüpont alatt találod!

Szolgálatok:

 • Gyerekekkel való foglalkozás, vigyázás (kicsik hétvégéjén, kirándulásain, programjain, Péliföldön, közösségi napon, stb.) - Bernát Mária
 • Ministrálás, felolvasás, énekkar. - Király Attila plébános, Magyarkúti József
 • Havi Búcsúkon segédkezés a zarándokok fogadásában. - Bernát Mária, Molnár Adrienne
 • Tabló készítés. - Bernát Mária, Molnár Adrienne, Fehér Zsuzsi
 • Kertészkedés, hólapátolás - Molnár Adrienne, Király Attila plébános
 • Közösségi napon felszolgálás, mosogatás, előkészítés - Tamási Ferenc
 • 9.30 órai Szentmise után agapé - Gaálné Györgyi
 • Számítógépes munka, névsorok, szöveg gépelés - Király Attila plébános
 • RORÁTÉK reggeli előkészítése, rendrakás - Király Attila plébános
 • RORÁTÉK reggel 5.30 óra a Szentmise előkészítése (gyertya gyújtogatás) - Király Attila plébános
 • Borítékok címzése, összekészítése - Király Attila plébános
 • Karitasz ruha válogatás - Bernát Mária
 • Karitasz csomag kihordás - Bernát Mária
 • Egyéb Karitasz munka - Bernát Mária
 • Ezeken kívül is akad sok feladat, figyeld a hirdetéseket és keresd az alkalmakat.

Tételek a bérmálkozás előtti beszámolóhoz

 1. Miért vagyunk, miért élünk?
 2. A kinyilatkoztatás. A BIBLIA.
 3. Isten.
 4. Jézus Krisztus élete és tanítása.
 5. Jézus szenvedése és feltámadása.
 6. Szentlélek.
 7. Szentháromság.
 8. Egyház.
 9. A mi Plébániánk élete.
 10. Szentségek.
 11. A Szentmise. Eucharisztia.
 12. A Szentgyónás.
 13. Keresztség, Bérmálás.
 14. Szentlélek ajándékai. Pünkösd.
 15. Isteni erények (Hit- remény- szeretet)
 16. A tízparancsolat.
 17. A keresztények élete az első századokban.
 18. A szentek tiszteletének jelentősége.
 19. Az Egyház ünnepei és jelentőségük (az egyházi év).
 20. Húsvét ünneplése.
 21. Az imádság.
 22. Ma a keresztényeket mi különbözteti meg a többiektől?
 23. Bérmálásban választott védőszentedről.
 24. A Fatimai jelenés és üzenete.
 25. Mária.
 26. Templomunk története és bemutatása.
 27. Keresztény felekezetek.