Bemutatkozás

Soroksár a terület szempontjából a főváros második legnagyobb, lakónépességét tekintve pedig a főváros legkisebb lélekszámú kerülete. 2002-ben 21322 fő lakott itt. A népesség száma 1994 óta folyamatosan növekszik. Soroksár egyetlen lakótelepe Újtelepen található, napjainkra mintegy 6000 fős létszámmal. A lakótelep építése folyamatosan zajlik: 2002 tavaszán 20 lakásos tömböt, 2003. januárjában pedig 172 lakást adtak át. Az alapok, az infrastruktúra pedig még egyszer akkora területen készen állnak az építkezésekre, mint amelyen a kész házak már állnak. A kerületi népességnövekedés tehát erre a területre, Újtelepre koncentrálódik. A lakótelepen egy hatalmas és korszerű iskola, és egy óvoda található. Soroksár-Újtelepen magas a felsőfokú végzettségűek aránya.
Talán hihetetlenül hangzik fenti paraméterek után, de ennek a szép és korszerű telepnek egyetlen közösségi létesítménye, terme sincsen. A sportfoglalkozások a hét minden napján lefoglalják az iskola tornatermét, összejövetelekre, rendezvényekre nincsen megfelelő kapacitású helység. A kerület művelődési háza Soroksár központjában található, 5 km-re Újteleptől, ahová nem visz BKV járat, sőt, gyalogos közlekedésre alkalmas út sem. Az önkormányzat által üzemeltetett sárga busz menetrendje "nem igazodik a programokhoz", ezért az újtelepiek nagyon kis számban látogatják az ott zajló kulturális eseményeket.

2002. 10. 12-én új korszak kezdődött Egyházközösségünk életében. Végleg kiléptünk zárt kis világunkból, birtokba vettük új templomunkat. (A régi plébánia nagyon kicsi volt, összesen 80 négyzetméter.)

Templomunk jellemző adatai:

  • A földszinti templomhajó a kiegészítő helységekkel 580 m2, 300 ülő és 350 állóhellyel
  • I. karzatszint 280 m2, két hitoktató és egy nagyméretű közösségi teremmel
  • II. karzatszint 100 m2, közösségi teremmel
  • A templom összes hasznos alapterülete 1240 m2
  • A templom összes együttes befogadó képessége mintegy 1000-1200 fő

 

Ez a templom mindenkit hív és vár. Összejöveteleink, rendezvényeink nyitottak mindenki számára. Szolgálni akarunk. A négy közösségi terem az egymásra találás helye. Olyan értékek mentén építkezünk, melyeket hitünkből merítünk. A keresztény életforma nem képzelhető el közösség nélkül, ezért elsőrendű feladat a közösség építése. Valódi közösség a cél, ahol sok-sok szállal kötődünk egymáshoz, ahol segíteni tudjuk egymást gondjainkban, és a fejlődésben egyaránt. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy mindenki megtalálja a tehetségének megfelelő programot, amelyben kibontakozhat.

Ennek a nagy templomnak a gazdálkodására nincsen rendszeres támogatás, sem az állam, sem az önkormányzat részéről. A működés, üzemeltetés költségeit (csakúgy mint magát az építkezést) a közösség, külső támogatók által összeadott pénzből kell finanszírozni...

Miért tartjuk legfontosabb feladatunknak a közösségfejlesztést?

Napjainkra meglazultak az azonos világértelmezést, értékeket és normákat közvetítő hagyományos közösségek (törzs, család, rokonság). A családok helyett a tömegtársadalom intézményei kerültek előtérbe. Ma mindenki saját piac-definiált érdekeit nézi. Nincs közösség, individuum van. A közösségekkel együtt eltűntek életünkből a biztonságérzetünket tápláló megszokások is.
Ma új és nagy élmény a lokalitás, a szűkebb haza visszanyert jelentősége, azé, melyben felelősségünk még átélhető. Új lehetőség a helyi szinten kifejeződő állampolgáriság, és a modern társadalmakra jellemző közösségiesség megélése a demokratizmus helyi alapintézményeiben (a templomunkban például).
A helyi társadalom azért nem működik, mert nem szervezett, ezért szellemi és fizikai megújításra van szükség. Nem a megszokott klisékben kell gondolkodni, újat kell keresni. Meg kell tanulni, mit kell és lehet tenni a helyi fejlődés érdekében.

Alapvető feladat az egyszerű kapcsolat felvétel, a beszélgetés, egymás meghallgatása, a másik véleményének megértése és méltányolása, beszélgetések a saját problémákról, örömökről. Innentől kezdve fogalmazódhat meg a közös cselekvés is.

A görög poliszok közösségében a "közösség" szó egyaránt jelentette az emberek összetartozását, együttműködését, és a helyhez kötöttséget is. A közösség olyan társadalmi alakzat, amely sajátos szocializációs folyamaton keresztül bizonyos értékeket olt tagjaiba, amelyben érvényesül a társadalmi igény és a társadalmi részvétel, és a társadalmi kontroll: megkövetelve a közösség értékeinek betartását. Érvényesül a kölcsönös szolidaritás és a kölcsönös támogatás: a közösség tagjai olyan feladatokat valósítanak meg melyek túl nagyok, vagy túl sürgetőek ahhoz, hogy egyedülálló személy azt kezelni tudja.
A családok egységéért, gyerekeink biztonságos érzelmi fejlődéséért azonnali cselekvésre van szükség.

Közösségünk tevékenységei

A hitéleti tevékenység mellett plébániánk számtalan közösségi programot szervez és finanszíroz. Nemcsak a hívek, a hozzánk betérők lelki, hanem a sport, szabadidős és kulturális igények kielégítése is alapvető, fontos feladata.
A kultúra terjesztése küldetésünk, szolgálatunk, egyfajta missziós tevékenységünk is egyben. Szeretnénk elérni azt, hogy egy jó programért a templomba betérni természetes dolog legyen. Példa erre a Mátyás templomi koncertek népszerűsége.

Koncertek
Templomunk kivételes akusztikai adottságokkal rendelkezik, de minden fellépő művész dicsérte emellett még a különleges atmoszférát is. Aki már zenélt nálunk, szívesen visszatér újból. Öt hónap alatt a következő együtteseket hallottuk: Makám együttes és Lovász Irén, Tolcsvai László Magyar Miséje, Kecskés együttes, Perényi Péter és együttese, a Soroksári Zeneiskola rézfúvósai, a német nemzetiségi harmonika zenekar, a Lázár felnőtt és gyermek kórusa. A koncertekre ingyenes volt a belépés, és mindenkit szeretettel láttunk.

Újság
Újságunk havonta 8-12 oldal terjedelemben tájékoztatja közösségünket a fontosabb eseményekről.

Színház
Színházba két éve, havonta (a nyarat leszámítva) harmincan megyünk el. A színházlátogatás után alkalmanként étteremben vacsorázva, beszélgetve örülünk az együttlétnek.

Kiállítás
Kiállítások szervezésére is alkalmas terek kínálkoznak: Havasi Ica festőművész tárlatában gyönyörködtünk karácsony előtt, a gyermekrajz kiállítás folyamatban van, azt pedig helytörténeti kutatásunkról szóló kiállítás követi. Mivel ez a település az 1920-as években létesült, még köztünk élnek az akkor idetelepülő emberek és leszármazottaik. Ifjúsági csoportunk a napokban keresi fel az újtelepi adatközlőket, történeteinket a telep múltjáról szeretnénk könyv alakjában is hozzáférhetővé tenni. Újtelep helytörténetéről még nem készült átfogó tudományos kutatás, ezért néhány diplomás tagunk a tudományos munka igényével keresi fel a levéltárat. A múltunk megismerése a célunk.

Baba-mama klub
A baba-mama klubban egymástól új játékokat, mondókákat és énekeket tanulnak az anyukák, beszélnek a gyermeknevelésről és a női dolgokról is. A baba farsangon nagyon jól mulattak a legkisebb babák is!

Kézműves szakkörünk
Kézműves szakkörünk évszakokhoz és ünnepekhez igazodva készíti a szebbnél-szebb tárgyakat, amit a gyerekek hazavisznek szüleiknek.

Filmklub
Filmklub indul hamarosan: havonta egyszer az esti órákban egy bögre tea mellett beszéljük meg a látottakat.

Sport
Sport tevékenységre a templom melletti füves pálya kínálja magát. Csütörtökönként foci van, ünnepeken játékos vetélkedők. A templom körül pedig roller, görkori és bicikliverseny aratott nagy tetszést gyerekeinknél. Rossz időben a régi plébánia épületében lehet pingpongozni, társasjátékozni. A közeli kiserdőben izgalmas számháborúkat tartottunk.

Szórakozás
Két hete a farsangunkon tánctanár tanította a családokat a keringőre, cha-cha-chára, de volt jelmezes felvonulás, tréfás vetélkedő is. Mintegy százhúsz résztvevő volt jelen akkor. Terveink szerint rendszeresek lesznek a bálok. (Pünkösdi bál, locsoló bál stb.) Kajak, kenutúrára készülünk, felderítjük a Ráckevei(Soroksári) Duna ágát, megnézzük az egyedülálló úszólápot, megmutatjuk gyerekeinknek a mocsári teknősöket, szárcsákat, vadkacsákat és a különleges vízi növényeket.

Karitatív tevékenység
Karitatív tevékenységünk az idős, egyedülálló felnőtteket támogatja. Karácsonyi ajándékcsomagokat viszünk ki hozzájuk. Most igyekszünk összefogni, központivá tenni a rendszeresen és szép számban előforduló egyéni segítségnyújtásokat.

Táborok
Több éve már, hogy nyaranta 4-5 tábort (alsós, felsős, családos, kerékpáros, buszos táborok) szervezünk. Összességében egy nyáron mintegy 200-250 gyermeket viszünk el Magyarország különböző tájaira. Buszos túrákon felderítjük a környező országok kultúráját is: voltunk a Vajdaságban, Erdélyben (többször is).

Tagságunk jelentős része nagycsaládos, akiknek gondot jelent gyermekeik nyári táboroztatása. Sok hátrányos helyzetű tagunk van. Igyekszünk segíteni: térítésmentesen jöhetnek a táborba ezek a gyerekek. Küldetésünk a segítés. Év közben gyerekek számára hétvégi, 3 napos táborokat szervezünk. Van kerékpáros tábor, de túrázós is. Programjaink céljai: az egészséges életmódra nevelés, természetismeretre, természet szeretetére oktatás, a közösségi értékek, tevékenységek megismertetése, a szolgálatkészség, önismeret, egymás elfogadása, kreativitás fejlesztése. Felkeressük a műemlékeket, falukutatást végzünk: megismerjük a helybeliek életmódját, kultúráját, történelmét. Számháborúzunk, métázunk, vetélkedünk, de volt szabad ég alatt alvás, éjszakai túra, járőrverseny is.
Programjainkban részt vevő vezetők térítésmentesen végzik el a feladatokat, sőt, saját költségeiket maguk fizetik (és néha meghívják a csapatot egy evésre-ivásra). A vezetők szakképzett pedagógusok, diplomás felnőttek, szakemberek (pl. erdész).

Tagjaink létszámát nehéz megbecsülni, mert folyamatosan növekszik a közösség. Heti rendszerességgel a hittan oktatáson (és a misén) találkozunk a gyerekekkel, programjaink zömében ők és családjaik vesznek részt, de szép számmal jönnek "nem hívők" is, egyre rendszeresebben.
Alsós csoportban jelenleg 90 gyermek van, ebből a táborokban 50 fő vett részt tavaly.
Felsős csoportban jelenleg 50 gyermek van, táborozni ugyancsak 50 felsős jött el.
Most alakult ifjúsági (középiskolás) csoportunk jelenleg 25 főt számlál.

Mindenkit várunk!

Budapest, 2003. március